Proizvodnja i usluge

Primarna djelatnost firme je proizvodnja, remont i servis mašina i uređaja:

 • Generalni remont bagera, drobiličnih postrojenja i pogonskih strojeva
 • Generalni remont, obrada i montaža reduktora do 1500W
 • Montaža opreme i mašina za željezare i druge tvornice
 • Izrada potpuno novih reduktora
 • Projektovanje i tehnološka priprema za mašinsku obradu
 • Mašinska obrada metala
 • Termička obrada metala
 • Montaža u radionici i na terenu
 • Procesi  zavarivanja
 • Brojni drugi mašinski procesi

Firma u dosadašnjem radu ima bogato iskustvo saradnje u proizvodnji, izradama dijelova, remontu, montaži ili opravkama većeg broja strojeva i radnih mašina za velika proizvodna postrojenja poput:

 • Remont  dva reduktora transporta bagera KU-300/4  (Rudnici “Kreka” d.o.o.);
 • Izrada i isporuka rezervnih dijelova sistema za dogorijevanje i transport šljake i pepela (TE “Tuzla” Tuzla);
 • Remont  osam reduktora pogona transporta samohodne trake BRs-1400  (Rudnici “Kreka” d.o.o.);
 • Remont reduktora prijemne trake odlagača A2RsB-8500.60  (Rudnici “Kreka” d.o.o.);
 • Obrada utora na osovini rotora elektromotora mlina br.2 bloka 6 (TE “Tuzla” Tuzla);
 • Remont dva  reduktora N-20 kW  (Rudnici “Kreka” d.o.o.);
 • Mašinska obrada, reparacija odlivaka i izrada pozicija za vagonet i liniju žičare (Rudnik krečnjaka “Vijenac” d.o.o. Lukavac);
 • Remont reduktora  bagera SRs (H) 401  (Rudnici “Kreka” d.o.o.);
 • Opravka lijeve, desne i univerzalne rezne ručice kombajna EDW-150-2L  (Rudnici “Kreka” d.o.o.);
 • Izrada komplet mašine za spajanje naftovodnih cijevi u moru (Norveška);
 • Nosač planetara “EICKOFF”  (Rudnici “Kreka” d.o.o.);
 • Dvjesto nosača noža kombajna EDW-150-2L  (Rudnici “Kreka” d.o.o.);
 • Remont i sanacija bagera „Libherr“ R 974  (Rudnici “Kreka” d.o.o.);
 • Sanacija doboša kopanja, izlaznog ozubljenog vratila reduktora kružnog kretanja  (Rudnici “Kreka” d.o.o.);
 • Reduktor pogona mlina cementa (FCL d.d. Lukavac);
 • Reduktor Tip Flender SBH 1600 No 8361-0-1218/20021  (FCL d.d. Lukavac);
 • Reduktor RRR radovi pod tačkama 1.1 i 1.2 – Demontaža reduktora Flender; Reduktor RRR montaža reduktora Bh 1600 (FCL d.d. Lukavac);
 • Remont reduktora pogona prijemne trake na PVZ 2500  (ZD Rudnici “Kreka” d.o.o);
 • Remont reduktora za pokretanje transportera  (ZD Rudnici “Kreka” d.o.o);
 • Reduktor sa elastičnom spojnicom NKB 285 (THERMOMATIK d.o.o. Zenica);
 • Remont – sanacija spojke KSA 8 (ZD Rudnici “Kreka” d.o.o.);
 • Remont reduktora radnog točka bagera SRs-402  (ZD Rudnici “Kreka” d.o.o.);
 • Prskalice za obaranje prašine u rudniku (Rudnik mrkog uglja “Breza” d.o.o.);
 • Izrada reduktora P-4 (2 kom) – SeanTECH d.o.o. Slovenija;
 • Sanacija pogona okretne platforme kombinovanog uređaja u TE Tuzla;
 • Remont požnog reduktora tip FNAGR 6 zv (Termoelektrana “Tuzla” Tuzla);
 • Remont reduktora NKCP-517 (Rudnici “Kreka” d.o.o.);
 • Usluge izrade mašinskih elemenata i reduktora – vratila, osovine, lanci, točkovi (Xella d.o.o. Tuzla);
 • Remont reduktora gusjenice bagera SRs-220 N=13 kw, i=620 (Rudnici “Kreka” d.o.o.);
 • Mašinska obrada statora-Reducer View (Traktionssysteme Bosnia d.o.o. Tuzla);
 • Remont i montaža mašina i sklopova za željezare

Bosna Niless d.o.o. Lukavac – Jer rješenje ima svoje ime!