Reference

U dosadašnjem radu i praksi, firma “Bosna Niless” d.o.o. je obavljala slijedeće veće poslove:

 • Za Rudnik krečnjaka „Vijenac“ d.o.o. Lukavac
  • Mašinska obrada, reparacija odlivaka i izrada pozicija za vagonet i liniju žičare;
  • Remont reduktora pogona stroj žičare;
  • Remont reduktora pogonski stroj žičara, TIP K2SVg45, i=49;
  • Remont pogonskog stroja žičare;
 • Za Traktionssysteme Bosnia d.o.o. Tuzla
  • Mašinska obrada statora Reducer View;
 • Za ArcelorMittal Zenica
  • Pogonski točak fi500;
  • Slobodni točak fi500;
  • Remont reduktora Tip Marley serija 32.2 za pogon ventilatora rashladnog hladionika PS3;
  • Remont reduktora GEIGER SITO;
  • Remont reduktora br.2 (KBV-300 Marly za pogon ventilatora rashladnog hladionika);
  • Remont reduktora pogona transportera CDN-630/SSSR;
  • Čaura reduktora;
  • Reduktor pogona transporta;
  • Reduktor pogona transporta;
  • Remont reduktora dozera;
  • Planet;
 • Za JP ELEKTROPRIVREDA BIH Podružnica Termoelektrana „Tuzla“ Tuzla
  • Generalni remont 16 reduktora na HPV-u;
  • Demontaža tlačnih posuda i montaža opreme za odvod pepela ispod elektrofiltera bloka 5;
  • Izrada galerije za opsluživanje opreme trasportera pepela bloka 4;
  • Isporuka valjaka za rostove blokova 4 i 5;
  • Isporuka ulaznih reduktora za rostove;
  • Isporuka vučnih članaka;
  • Nabavka rezervnih dijelova za postrojenja DU-a
   • Valjak noseći, povratni, otklonski, VGS;
   • Spojnica elastična S-8.133;
   • Trkač crt.br TTU 32735;
   • Korito bez nosača i sa nosačem;
   • Vučni članak;
   • Bubanj B Ø500x1150 sa dvodjelnim kućištem A160;
   • Bubanj B Ø320x1150 sa kućištima ležaja A-80;
   • Bubanj otklonski Ø270x900;
   • Lančanik 1-redni z=23; t=44,45;
   • Lančanik 1-redni z=17; t=44,45;
   • Bubanj B Ø400x1150 sa dvodjelnim kućištem ležaja A160;
   • Segment pužnog točka;
   • Bubanj pogonski el.mag.odvajača Ø500x1450;
   • Bubanj povratni el.mag.odvajača Ø500x1450;
   • Reduktor Epr-60/100;
   • Reduktor pužni;
   • Potiskivač elektro hidraulični EHT 338 FV.
 • Za JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo – ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla
  • Remont reduktora N=355 kW;
  • Sanacija drumile - doboša kopanja bagera EŠ6/45, reduktora, turbospojke;
  • Remont reduktora NKCP - 517;
  • Remont reduktora pumpi bagera RH40 DL.MPS.180/14;
  • Rezervni dijelovi za drobilicu DPP-500;
  • Rezervni dijelovi za reduktore;
  • Remont reduktora;
  • Remont reduktora N=355 kW;
  • Sanacija katarke bagera;
  • Remont reduktora;
  • Remont reduktora NKCP-517;
  • Generalni remont reduktora radnog točka bagera SRs 402 (int.br.3);
  • Reduktor NKCP-517;
  • Rezervni dijelovi reduktora NKCP-517;
  • Remont i rekonstrukcija reduktora KSt-III-120 sa pripadajućom hidrodinamičkom spojnicom E-565;
  • Sanacija uležištenja ulaznog I,II vratila reduktora 500 kW;
  • Remont rezne ruke kombajna EDW-150-2L sa zavarivanjem kućišta elektromotora;
  • Sanacija reduktora NKCP 450;
  • Remont reduktora NKCP – 517  i NKBŠ ;
  • Sanacija pogonskih zvijezda sa uležištenjem;
 • Za Fabriku cementa Lukavac
  • Izrada pozicija za postrojenje rotacijske peći;
  • Vijak M56x4, poboljšan na 32-34 HRc k.v.10.9 za stezanje zubnog vijenca MC2, Matica M56x4, k.v.10.9 za stezanje zubnog vijenca MC2;
  • Pužnica sa osovinom, matr.i vijcima;
 • Ostalo
  • Remont reduktora transporta bagera KU-300/4 (Rudnici "Kreka" d.o.o.)
  • Izrada i isporuka rezervnih dijelova sistema za dogorijevanje i transport šljake i pepela (TE "Tuzla" Tuzla)
  • Remont reduktora pogona transporta samohodne trake BRs-1400 (Rudnici "Kreka" d.o.o.)
  • Remont reduktora prijemne trake odlagača A2RsB-8500.60 (Rudnici "Kreka" d.o.o.)
  • Obrada utora na osovini rotora elektromotora mlina br.2 bloka 6 (TE "Tuzla" Tuzla)
  • Remont reduktora N-20 kW (Rudnici "Kreka" d.o.o.)
  • Mašinska obrada, reparacija odlivaka i izrada pozicija za vagonet i liniju žičare (Rudnik krečnjaka "Vijenac" d.o.o. Lukavac -osovinica točka vagoneta,
  • Čaura, Čaura nosećeg točka vagoneta , Poluga, Karike , Konusna čaura za uže, Kariola , Osovina užetnog nosača, Navrtka osov.už.nosača , Poklopac kućišta ležaja , Noseća osovina korpe , Izrada kućišta aksijalnog ležaja, Izrada osovine užetnjače , Nosač točka vagoneta , Osovinica nosača točka , Glid , Čaura ,
  • Zapinjača ploča , Noseći lim ,Navrtke OK 46)
  • Remont reduktora bagera SRs (H) 401 (Rudnici "Kreka" d.o.o.)
  • Opravka lijeve, desne i univerzalne rezne ručice kombajna EDW-150-2L (Rudnici "Kreka" d.o.o.)
  • Izrada komplet mašine za spajanje naftovodnih cijevi u moru (Norveška)
  • Nosač planetara "EICKOFF" (Rudnici "Kreka" d.o.o.)
  • Nosač noža kombajna EDW-150-2L (Rudnici "Kreka" d.o.o.)
  • Remont i sanacija bagera „Libherr“ R 974 (Rudnici "Kreka" d.o.o.)
  • Sanacija doboša kopanja, izlaznog ozubljenog vratila reduktora kružnog kretanja (Rudnici "Kreka" d.o.o.)
  • REDUKTOR pogona mlina cementa (FCL d.d. Lukavac)
  • REDUKTOR Tip Flender SBH 1600 No 8361-0-1218/20021 (FCL d.d. Lukavac)
  • REDUKTOR RRR radovi pod tačkama 1.1 i 1.2 – Demontaža reduktora Flender
  • REDUKTOR RRR montaža reduktora Bh 1600 (FCL d.d. Lukavac)
  • Remont reduktora pogona prijemne trake na PVZ 2500 (ZD Rudnici "Kreka" d.o.o)
  • Remont reduktora za pokretanje transportera (ZD Rudnici "Kreka" d.o.o)
  • Reduktor sa elastičnom spojnicom NKB 285 (THERMOMATIK d.o.o. Zenica)
  • Remont - sanacija spojke KSA 8 (ZD Rudnici "Kreka" d.o.o.)
  • Remont reduktora radnog točka bagera SRs-402 (ZD Rudnici "Kreka" d.o.o.)
  • Prskalice za obaranje prašine u rudniku (Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o.)
  • Izrada REDUKTORA P-4 - SeanTECH d.o.o. SLO
  • Sanacija pogona okretne platforme kombinovanog uređaja U TE Tuzla
  • Remont požnog reduktora tip FNAGR 6 zv (Termoelektrana "Tuzla" Tuzla)
  • Remont reduktora NKCP-517 (Rudnici "Kreka" d.o.o.)
  • Usluge izrade mašinskih elemenata i reduktora–vratila, osovine, lanci, točkovi (Xella d.o.o. Tuzla)
  • Remont reduktora gusjenice bagera SRs-220 N=13 kw, i=620 (Rudnici "Kreka" d.o.o.)
  • Mašinska obrada statora-Reducer View (Traktionssysteme Bosnia d.o.o. Tuzla)
  • Remont i montaža mašina i sklopova za željezare